Tilbud på forsikring – Få 24% i dejlig rabat

3 gratis tilbud på billig forsikring
3 gratis tilbud på billig forsikring

At sælge en forsikring

Mange gange vil man stå over for “nemme” kunder, som uden videre accepterer og takker for de løsninger på forsikring, man foreslår. Man vil dog også opleve situationer, hvor man skal overbevise en kunde om fordelene ved en given løsning. Eller skulle sige nej til en kunde, fx til et ønske om en særlig dækning på en forsikring eller til at dække en skade. Mange med direkte kundekontakt frygter især den sidstnævnte situation. De fleste kunder er dog meget rimelige og kan godt acceptere et nej, når det er tydeligt forklaret for dem, hvorfor der må siges nej. Nogle gode råde til en sådan situation er:

  • Vær ikke bange for at sige nej
  • Tal roligt, men engageret
  • Forbered argumenterne
  • Forklar kunden den faglige begrundelse punkt for punkt uden brug af fagudtryk
  • Lyt til kundens spørgsmål og besvar dem på samme rolige facon
  • Bliv ikke ophidset

Forsikringsaftaleloven

Medens forsikringsaftaleloven ikke finder anvendelse, hvor der er tale om genforsikring, finder den naturligvis anvendelse, hvor der er tale om co-assurance. Herved forstås det forhold, at ét forsikringsselskab sammen med et eller flere andre forsikringsselskaber tegner en bestemt forsikring. Således at hver af de implicerede selskaber i forhold til forsikringstageren hæfter med en nærmere angivet del af den samlede risiko. Forsikringsaftaleloven finder på sædvanlig måde anvendelse på forholdet mellem forsikringstageren og hvert enkelt af de deltagende selskaber. En pool foreligger, når et antal selskaber på forhånd har indgået aftale om, at de i fællesskab vil overtage særlige former for risiko med hver sin andel. Der er tale om en særlig form for co-assurance. Forsikringsaftaleloven finder ligesom ellers anvendelse på forholdet mellem forsikringstageren og hvert enkelt af de deltagende selskaber.

Loven finder hverken direkte eller analogt anvendelse på aftaler om ulykkesforsikring i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Jævnfør om analog anvendelse af den tidligere bestemmelse om regres i § 25 (nu erstatningsansvarsloven § 22) på en ulykkesforsikring i henhold til den ulykkesforsikringslov, der er afløst af lov om arbejdsskadeforsikring. Dette gælder, selv om der er tale om en frivillig forsikring i henhold til loven.

Kongeriget Danmarks Forsikringsforening G/S

Selskabet blev desuden pålagt at indsende en redegørelse om sine økonomiske forhold. Det blev herefter besluttet, at selskabet hurtigt skulle udarbejde en genoprettelsesplan. Plus Forsikring, som var opstået i 1999 ved en omdannelse af Kongerigets Forsikringsforening G/S (stiftet 1920), kunne ikke opfylde tilsynets krav til en genoprettelsesplan. Finanstilsynet indgav følgelig konkursbegæring i oktober 2002.
Forsikring & Pension trådte herefter ind med en tidsbegrænset garanti for private forsikringstagere. Der var allerede på tidspunktet for konkursen skadelidte, ligesom man også tilbagebetalte forudbetalte præmier. Samtidig blev forsikringstagerne opfordret til hurtigst muligt at finde et nyt forsikringsselskab. Det skønnes, at der vil blive udbetalt ca. 120 mio. kr. fra F&P til de berørte kunder i Plus Forsikring.

Billig forsikring – 3 tilbud – gratis!

Spar på din opgave (tæt på 42 procent) med den bedste løsning på din forsikringopgave. Vore partnere er topmotiverede til dit forsikringsprojekt! Bestil allerede i dag 3 tilbud til en tiltalende pris. Her kan du mega let sammenholde tjenstvillige forsikringsselskaber hjemmefra og tjene cirka 42 procent i brandgod prisnedslag.

Ind imellem kan du ikke nå at komme op med en fordelagtig løsning på din forsikring selv – Løsningen er at finde tre rigtig gode pristilbud. På 3forsikringstilbud.dk tager vi ikke kommision for arbejdet med at opstøve tilbud, det er nemlig 100 % gratis at sende din forsikringsopgave til os. Sammenlign stærke eksperttilbud og få høj kvalitet til en knippelgod pris.