Sådan fuger en murer en mur korrekt

Få 3 gratis murer tilbud
Få 3 gratis murer tilbud

Få 3 gratis murer tilbud

Går du og prøver at tage dig sammen til, at få opfrisket badeværelset, havemuren eller ydermuren? Uanset om det bare er en mindre udbedring eller du har brug for den helt store udskiftning, så er du landet på det helt rette sted. På websitet er vi nemlig mestre i at rundsende mureropgaver mellem private og murerforretninger i Næstved. Alle problemer bliver håndteret med baggrund i den omfattende erfaring vores tilknyttede virksomheder har fået fra en mængde opgaver over århundreder. Udfyld formularen online på under seks minutter og fortæl, hvad det er du har behov for at få tilbud på. Skriv gerne detaljeret så murermestrene får det bedst mulige beslutningsgrundlag til, om de vælger at lægge billet ind på din opgave. Jo bedre din opgave er specificeret, jo bedre og mere præcise murer tilbud modtager du. Og husk – det er aldeles gratis for dig at indlægge en mureropgave.

Billig murer - bestil 3 100 % gratis tilbud

Færdiggørelse af facade

For at gøre et murværk så tæt som muligt, skal fugerne færdiggøres enten efter eller under opmuring. Færdiggøres fugerne efter opmuring, sker det ved udkradsning og efterfølgende fugning. Færdiggøres fugerne under opmuring, gøres det ved løbende at komprimere mørtlen med et egnet værktøj, inden den har mistet sin plasticitet. Den sidstnævnte metode kaldes at “mure med færdig fuge”. At murer med færdig fuge er tidsbesparende, men det er også forbundet med en større risiko for, at murearbejdet ikke bliver forskriftsmæssigt. Især er der risiko for, at fugen ikke bliver trykket, mens mørtlen er plastisk, hvilket giver revner mellem sten og fuge og dermed et ikke så tæt murværk. Udkradsning og efterfølgende fugning anses derfor for at være den sikreste måde at opfylde holdbarhedskravet til fuger på. Vælger man at opmure med færdig fuge, bør der udføres et skærpet tilsyn med arbejdets udførelse. Viser tilsynet, at fugerne i nogle partier ikke er forskriftsmæssige, må partierne fuges om.

Miljøpåvirkning

Når man skal vælge fugemateriale og fugemetode, spiller det en vigtig rolle, hvilke miljømæssige omgivelser og deraf følgende miljømæssige påvirkninger fugerne udsættes for. Hvis et hus fx ligger ved havet, hvor klimaet er hårdt med megen vind samt salt og sand i luften, så skal der anvendes et fugemateriale og en fugemetode, der matcher de miljømæssige påvirkninger, fugerne udsættes for.

Udkradsning

Inden man begynder at fuge nyopført murværk, skal fugerne være kradset ud. Ved udkradsning fjerner man en del af opmuringsmørtlen for at give plads til fugemørtlen. Udkradsning kan foretages med forskellige værktøjer. Udkradsningsdybden skal være mindst 13 mm fra færdig fugeoverflade. Udkradsningen skal være fuldkantet, dvs. at fugerne skal være kradset ensartet ud, og stenfladerne skal være rengjorte. Ved renovering foreslås det at kradse ud til en dybde på 20 mm, hvis opmuringsmørtlen er svag. Eventuelt dybere, hvis der forekommer huller i fx studsfuger. Udkradsning af fuger skal udføres i takt med opmuringen, så fugerne ikke bliver for tørre. Fugerne må dog heller ikke være for våde. Udkradsningen afsluttes med en grundig murer affejning, så alt løst materiale fjernes. Hvis man ved udkradsningen støder på studsfuger, som ikke er helt fyldte, skal de efterfyldes, og opdager man beskadigede sten, skal de udskiftes.

Forvanding

Hvis murfladen, der skal fuges, er stærkt sugende, skal den forvandes, inden man påbegynder fugningen. Forvandingen sikrer, at den fuge, man sætter i, får den bedst mulige tilbud og vedhæftning og de bedst mulige hærdningsbetingelser.

Murer fugearbejde

Til fugemørtel anvendes typisk samme mørteltype, som en murer har brugt til opmuringen. Spørg evt den murer, der har stået for opmuringen. Fugning foretages nedefra og op i det murfelt, der skal fuges. Hvor stort et murfelt der fuges ad gangen, afhænger bl.a. af vejrliget, hvilken mørtel der anvendes, stenenes sugeevne, og af, hvor meget man har forvandet.

Det vigtigste er, at der ikke sættes mere fugemørtel i, end at mureren kan nå at komprimere det, mens det er plastisk, altså inden det størkner. Fugemørtlen sættes i med en fugeske og trykkes godt til. Hvis man under fugearbejdet opdager studser, som ikke er ordentligt fyldte, skal de efterfyldes med mørtel, inden fugningen fortsættes. Det er nemlig ikke muligt at komprimere fugemørtlen tilstrækkeligt, hvis studsfugerne er delvist tomme.

Billig murer - bestil 3 100 % gratis tilbud

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*