Man kan klage over et gulvfirma i fx Esbjerg

gulvafslibning få 3 gulvfirma tilbud
gulvafslibning få 3 gulvfirma tilbud

Man kan klage over et gulvfirma

Gulvbranchen blev tidligt opmærksom på, at det var vigtigt, at kunderne trygt kunne stole på kvaliteten af det arbejde, som et gulvfirma i Esbjerg udførte. Derfor har gulvbranchen siden 1971 haft sit eget ankenævn, hvor medlemmernes kunder har kunnet henvende sig og klage over et gulvfirma. Set i forhold til det meget store antal kvadratmeter gulv, der hvert år bliver lagt, er det et meget lille antal opgaver, der giver anledning til uenighed.

Hurtig behandling af klager

I de få tilfælde, hvor det sker, er det en sikkerhed for kunden, at et professionelt ankenævn kan vurdere arbejdet som et gulvfirma i Esbjerg har udført. Det er også en sikkerhed at det kan foregå hurtigere og billigere end i det offentlige retssystem. Erfaringerne fra de mange år, hvor gulvbranchen har haft sit eget ankenævn, viser, at langt de fleste klager bliver løst, inden klagen udvikler sig til en egentlig ankesag. Ofte er der tale om misforståelser, der med ankenævnets mellemkomst hurtigt kan løses.  

Hvis sagen ikke umiddelbart kan bilægges, så behandles den hurtigt i Ankenævnet. Her arbejdes efter en procedure, hvor den indklagede virksomhed får to uger til at svare på den skriftlige klage. Derefter vurderer en syns- og skønsmand det udførte arbejde. Formanden for  Ankenævnet er en uvildig advokat, og nævnet består af en repræsentant for forbrugerne og en fra branchen. Ankenævnet afgør uenigheden på grundlag af rapporten fra syns- og skønsmanden. Siden Ankenævnets oprettelse har kunderne fået ret i de fleste klager.

Faglig viden samles i Gulvfakta

Gulvbranchens udvikling gennem de seneste 30 år har været præget af et tæt samarbejde. Det foregår mellem gulvvirksomhederne på den ene side og leverandørerne af gulvprodukter på den anden side. Et meget konkret resultat af samarbejdet er udgivelsen af mappen Gulvfakta. Gulvfakta er en samling af tekniske råd og anvisninger om lægning af gulve.

Gulvfakta udkom første gang i 1977, to år efter oprettelsen af GSO. Siden er Gulvfakta mappen revideret flere gange og bliver opdateret hvert år. I 1999 udkom den seneste gennemgribende revision, der er udsendt i mere end tusind eksemplarer, og som elektronisk udgave på nettet.  I 2001 blev Gulvfakta suppleret med et afsnit om klinker og fliser samt fugefri gulve.

Gulvfaktas styrke

Gulvfaktas styrke ligger i, at der inden for alle belægningstyper er blevet nedsat fagtekniske  udvalg med repræsentanter fra både gulvfirmaer og leverandører. Udvalgene er ansvarlige for løbende opdatering og revision. Den faglige ekspertise bag Gulvfakta sikrer, at det konstant er de nyeste erfaringer og viden, der danner grundlag for mappens oplysninger. Gulvfakta indeholder alle de råd og anvisninger, der gælder for lægning af alle typer af gulvbelægninger.

Gulvfirma Esbjerg – Find det her

Mappen indeholder desuden kvalitetssikringsskemaer samt  information om krav til undergulve. Endelig skal det nævnes, at gulvbranchen også har været  aktiv i forbindelse med udarbejdelsen af elektroniske beskrivelsesvejledninger. De er nu samlet i bips – byggeri – informations-  teknologi- produktivitet- samarbejde. Bips er en samarbejdsorganisation mellem arkitekter, større rådgivningsvirksomheder og entreprenører, der i fællesskab udarbejder elektroniske beskrivelser.

Målet er at gøre udbudsmaterialet mere ensartet og præcist. Bips-beskrivelsen af gulve og maling indgår derfor nu også i Gulvfakta. Gulvfakta har gennem årene fået en meget central placering hos fagfolk i gulvbranchen. Undersøgelser viser, at mellem 85 og 90 procent af rådgivere, bygherrer og arkitekter benytter sig af oplysningerne i mappen i forbindelse med projektering af gulve. Endvidere anvendes Gulvfakta også som lærebog i gulvlæggeruddannelsen.  

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*