Lim og limning af trægulve

Tømrer arbejde trægulv tilbud
Tømrer arbejde trægulv tilbud

Lim til klæbning eller sammenlimning af trægulve skal vælges i samråd med gulvleverandøren i fx Slagelse, den passer til den aktuelle opgave dvs. trægulvmateriale, underlag og belastning. Limfladerne skal altid være rene, tørre og klæbbare. Leverandørens anvisninger med hensyn til klargøring af underlag, primning, limforbrug, påføring mv. skal overholdes for at sikre et godt resultat.

Spar 26% på en tømrer i Slagelse med 3 tilbud

Fuldlimning

Ved fuldlimning af trægulve skal underlaget være plant. dvs. med afvigelser på højst 1,2 mm på 2 m. og uden grater og rygge for at sikre ordentlig kontakt mellem materialerne. Til limning anvendes en vandfri parketlim. f.eks. MS-lim eller SMP-lim. De markedsføres også i en variation med fugtspærrende effekt. Hvor der er sikkerhed for et tørt, sugende underlag kan limning mv. også ske med vandbaseret dispersionslim. Limen må ikke være for tyndtflydende. Anvendelse af visse limtyper, f.eks. med bindemidler baseret på polyuretan, kan kræve overholdelse af en række arbejdsmiljømæssige bestemmelser. Trægulve må ikke limes fast før restporefugten i underlaget er tilstrækkeligt lav eller der er indlagt en effektiv fugtspærre. Ved anvendelse af MS-lime og SMP-lime med fugtspærrende effekt kan limning ske, når ligevægtsfugtindholdet i underlaget er under 75/85 %. Det er dog afhængig af limfabrikat og de brædder/stave, der skal klæbes.

For dispersionslime skal ligevægtsfugtindholdet være under 65 % RF. Ved anvendelse af MS- og SMP-lime som fugtspærrende lag, er det vigtigt at overholde leverandørens vejledninger mht. forbrug og påføringsmetode for at sikre den fugtspærrende virkning. Limning af trægulve skal ske inden for en vis tid, monteringstiden, for at sikre den bedste vedhæftning. Monteringstiden er normalt cirka 15 minutter men afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen og af fugt- og temperaturforholdene i rummet. For relativt sugende materialer som spånplader og nåletræ er monteringstiden kort. Tætte materialer som asfaltpap og gummikork giver længere monteringstid. Der må ikke påføres lim på større arealer end at lægning kan ske inden for limens monteringstid.

Krav til gulvlime

Limen bør have følgende egenskaber:

  •  Intet eller lavt absolut vandindhold for at undgå deformation af trægulvmaterialerne på grund af den ensidige vandpåvirkning.
  •  Evne til at stå i limstrengen, der kan skabes kontakt mellem lim og gulvmateriale selv i ugunstige situationer, f.eks. ved mindre lunker i underlaget.
  •  Hurtig fiksering så staven fastholdes i limfugen.
  •  Elasticitet så limfugen kan optage de bevægelser, der opstår i limfugen.
  •  Tilstrækkelig styrke.

Svømmende trægulve

Limning af brædder i fer og not ved svømmende gulve skal primært sikre kraftoverførslen mellem brædderne, så der skabes en sammenhængende gulvflade i Køge. Derved virker de enkelte brædder eller stave sammen. De lodrette kræfter kan derfor optages uden uacceptable nedbøjninger ved mindre lunker i underlaget. Desuden kan limfugen til en vis grad sikre mod indtrængning af vand i samlingerne mellem de enkelte brædder, f.eks. ved rengøring. Der anvendes normalt en PVAC-lim til limning af fer og not samlinger. Skal samlingen sikres optimal styrke, skal der være sikkerhed for, at den valgte lim er fuldt forenelig med træarten. Dette er isæt aktuelt ved meget olieholdige træarter. Desuden skal limfugen have tilstrækkelig styrke. Limen skal være udfyldende og tilstrækkelig vandfast, så efterfølgende rengøring og efterbehandling ikke skader limfugen. Ved limningen skal det sikres, at lim i små mængder er jævnt fordelt langs hele fer- og notsamlingen. Normalt anvendes en lim af klasse D3 (fugtbestandig).

Bøjler

Nogle bræddegulvtyper kan lægges svømmende, samlet med stålbøjler eller clips, Bøjlerne sættes i et spor, der er fræset på bræddernes bagside og forbinder derved to nabobrædder. Herved sikres det, at gulvet kan optage mindre fugtbetingede dimensionsændringer i brædderne. Den samlede gulvflades bevægelser kan derved evt. reduceres.

Klik-samlinger på trægulve

Brædder udført med selvlåsende fer/not samlinger lægges altid svømmende. Når brædderne lægges, låses (klikkes) de sammen, hvorved brædderne fikseres i forhold til hinanden. Brædderne kræver ikke yderligere fastgørelse. Kliksamlinger har normalt ingen eller i bedste fald meget ringe mulighed for at optage dimensionsændringer i brædderne. l stedet må hele gulvfladen bevæge sig. Der gælder derfor de samme arealmæssige begrænsninger for klik-gulve som for andre svømmende gulve.

Spar 26% på en tømrer i Slagelse med 3 tilbud

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*