Billig isolering – Få 3 gratis tilbud

Billig isolering - få 3 gratis tilbud
Billig isolering - få 3 gratis tilbud

Kraftigt ventilerede (kolde) krybekældre

Kraftigt ventilerede isolering krybekældre har hidtil mest været anvendt i forbindelse med pavillonbyggeri placeret højt i terræn. Den kraftige ventilation opnås ved at anvende et ventilationsareal i soklen på mindst 1/50 af det bebyggede areal. Dvs. 10 gange det, der har været benyttet i en traditionelt udformet ventileret (kold) krybekælder. Som beskyttelse mod jordfugt udlægges en mindst 0,2 mm PE-folie, afdækket med ca. 50 mm sand eller grus for at holde membranen på plads.

Spar 25 pct på isolering med 3 gratis tilbud

Afstanden mellem terræn og krybekælderdæk bør være mindst 600 mm. Så det om nødvendigt er muligt at foretage inspektion og udbedring af konstruktionen. Ofte er afstanden mellem bund og sand/ gruslag kun ca. 200 mm, og rummet er derfor ikke tilgængeligt. l konstruktioner med så lave hulrum bør der ikke placeres installationer, fordi de ikke kan vedligeholdes. Radonsikring opnås ved en kombination af den kraftige ventilation og lufttæthed i dækkonstruktionen.

Få 3 tilbud på isolering – gratis

Eventuelle bærende trædele i dækkonstruktionen kan beskyttes mod fugtpåvirkning ved at placere 100 mm isolering under de bærende trædele. Træ anbragt eksponeret til det fri bør være trykimprægneret,: Eventuelle pladematerialer til afdækning af isolering bør være af uorganisk materiale. Ventilationsåbninger skal sikres mod indtrængen af skadedyr, fx med metalriste, jf. Miljøstyrelsens Vejledning om rotter (Miljøstyrelsen, 2005). Andre varianter af det kolde kryberum må kun anvendes, såfremt det ved fugttekniske beregninger eller målinger kan eftervises, at der opnås forsvarlige fugt- og temperaturforhold i krybekælderen. Kraftigt ventilerede krybekældre er energiteknisk mindre hensigtsmæssige. Det medfører forøget varmetab, fordi det ikke er muligt at udnytte de underliggende jordlags isoleringsevne.

Installationer i krybekældre

l række- og kædehusbebyggelser ønskes det ofte, at fjernvarmeledninger mv. kan fremføres under dækkonstruktionen. l givet fald skal arbejdet udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets skærpede krav vedrørende længerevarende arbejde i krybekældre, jf. Branchevejledning om arbejde i eksisterende krybekældre (Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, 2004). Der kræves heri en fri højde på mindst 1,9 m og en fri arbejdsbredde ud for installationerne på mindst 0,7 m. For at undgå arbejde i krybekælderen bør det overvejes, om det i stedet er muligt at udforme dækkonstruktionen. Så installationerne kan monteres og serviceres oppefra, fx gennem aftagelige lemme i gulvet. l så fald bortfalder kravet om fri arbejdshøjde.

Krybekælderdæk under vådrum

l dette afsnit omtales kældre, der ikke er udsat for vandtryk, dvs. kældre, som ligger over grundvandsspejlet, eller hvor grundvandsspejlet er sænket. Kældre, som ligger under grundvandsniveauet, må udføres med egentligt vandtætte konstruktioner, som ikke behandles her. Under vådrum, dvs. baderum, wc-rum med gulvafløb og lignende, bør krybekælderdækket udføres som et letbeton- eller betondæk. Anvendelse af træbjælkelag skal altså så vidt muligt undgås, men skal om nødvendigt udføres i henhold til retningslinjerne i By og Byg Anvisning 200, Vådrum (Brandt, 2001). l utilgængelige krybekældre må der ikke anvendes organiske materialer, fx træ, i krybekælderdækket.

Byggefugt og isolering

Det er derfor nødvendigt at fjerne den overskydende fugt, inden der igangsættes aktiviteter, som er følsomme for høj relativ luftfugtighed, fx lægning af gulv. Byggefugt fjernes normalt ved at udlufte kraftigt, evt. kombineret med opvarmning, eller ved anvendelse af en affugter, indtil kælderen er tør. Få 3 gratis tilbud på isolering i Fredericia. Dette er en meget tidkrævende proces, hvor en autoriseret advokat kan blive en nødvendighed.

Spar 25 pct på isolering med 3 gratis tilbud

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*